ACLS Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine

Annual Regional Meetings

 

Мета щорічних регіональних зустрічей

Хоча основною місією Програми в сфері гуманітарних наук є розподіл індивідуальних дослідницьких грантів, ця мета не може бути здійснена без активної участі широкого кола вчених, які, відіграючи важливу роль консультантів, допомагають в плануванні програми та розповсюдженні інформації про неї, а також розглядають запропоновані на конкурс проекти.

Щорічні регіональні зустрічі створюють умови для цього кола вчених для обговорення досягнутого програмою прогресу та її впливу на розвиток гуманітарних дисциплін в регіоні. Зустрічі також дають можливість вченим, які отримували гранти від Американської Ради Наукових Товариств в минулому, представити на розгляд свої поточні дослідження в умовах товариського критицизму.

Важливою допоміжною метою щорічних засідань є створення атмосфери, яка сприяє і заохочує учасників засідань обдумувати і обговорювати якими повинні бути придатні стандарти якості наукових досліджень. Ці стандарти, безумовно, є істотними в процесі анонімного рецензування, з допомогою якого наша програма виявляє переможців конкурсів.

Формат зустрічей

Наші щорічні регіональні зустрічі проводяться за зразком з’їздів вчених товариств, які є складовими Американської Ради Наукових Товариств, таких як, наприклад, Американська Асоціація Сприянню Слов’янських Досліджень (AAASS). Зустрічі АРНТ є набагато скромнішими чим з’їзди Американської Асоціації Сприянню Слов’янських Досліджень, але вони також мають подібні компоненти: невеликі засідання, присвячені певній дисципліні чи організаційному питанню, пленарні сесії на більш загальні теми, також планарні сесії, на яких вчені обговорюють свої поточні дослідження.

Зустрічі Програми в сфері гуманітарних наук проводяться кожного року в різних містах регіону: Львові, (Україна) в 2000 році; Санкт-Петербурзі (Росія) в 2001 році; Києві (Україна) в 2002 році, Мінську (Білорусь) в 2003 році і Москві (Росія) в 2004 році. Зустрічі проводяться в учбових та академічних закладах, з якими наша програма має тісні робочі стосунки.

Мовна політика

АРНТ заохочує використання трьох доречних слов’янських мов на наших засіданнях: білоруської, російської та української, залежно від бажання виступаючого і також від того, яка тема обговорюється на засіданні. Щоб допомогти учасникам засідань порозумітися один з одним, доповідачі повинні забезпечити тези своїх виступів з перекладом чи на англійську чи на російську мови. Тези на цьому сайті представлені на двох мовах: якщо оригінал написаний білоруською чи українською мовами, переклад зроблений на російську мову; якщо оригінал написаний російською мовою, переклад зроблений на англійську мову.